jul, 2019
We willen graag alle donateurs bedanken voor hun bijdrage en hun inzet voor Roeland. Onze speciale dank gaat uit naar onderstaande groeiende lijst van bedrijven en organisaties. Zij hebben ons geholpen met de opstart, een donatie gegeven en/of bijgedragen aan de acties. Zonder jullie zouden we het beoogde doel niet halen. Dank! Graag horen we als uw organisatie ook op de lijst mag.