Algemene voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op donaties aan Stichting Help Roeland Stop PPMS.
 2. Alle persoonlijke gegevens worden  vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld.
 3. De gegevens worden verzameld ten behoeve van Stichting Help Roeland Stop PPMS. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
 4. Stichting Help Roeland Stop PPMS zal donateurs mogelijk benaderen via de door de donateur verstrekte informatie om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over het werk van Stichting Help Roeland Stop PPMS. Omdat u ons financieel gesteund heeft, mogen wij u telefonisch, digitaal en schriftelijk benaderen.
 5. Stichting Help Roeland Stop PPMS is niet aansprakelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige donaties.
 6. Wenst u niet benaderd te worden via welk kanaal dan ook door Stichting Help Roeland Stop PPMS, stuurt u dan een e-mail met uw voor- en achternaam, e-mailadres en postcode + huisnummer naar info@helproelandstopppms.nl
 7. Stichting Help Roeland Stop PPMS is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, uw donatie.
 8. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing
 9. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Stichting Help Roeland Stop PPMS een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 10. Indien van toepassing, in geval van interpretatieverschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.
 11. Stichting Help Roeland Stop PPMS behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 12. Heeft u vragen over onze voorwaarden? Stuur dan een e-mail naar info@helproelandstopppms.nl